Facebook Pixel
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
NAZAJ NA REZULTATE PREISKAVE

Pogoji najema plovila

charter

Pogoji najema in pogodba

MiramoClub je spletna agencija za sklenitve pogodb o najemu plovila med strankami in čarter podjetji. Plovila ponujena na MiramoClub spletni strani pripadajo različnim čarter podjetjem. Zatorej se vsako plovilo iz ponudbe oddaja po drugačnih pogojih, saj tudi različna čarter podjetja imajo različne lastne pogoje za najem. Ko izberete plovilo ki vas zanima, boste lahko prebrali podrobne pogoje za najem le tega. Ti pogoji so odobreni od strani čarter podjetja in jih ni možno spreminjati.

Cena najema

Cena najema običajno zajema najem plovila s standardno opremo, ne zajema pa stroške v zvezi s pristaniščem (parkirišče, vez itn.), gorivom, skipperjem/hosteso (razen za plovila s posadko) in stroške ostalih izbirnih ali obveznih doplačil. Najpogostejše obvezno doplačilo je “transit log” ali “charter pack” (vsako čarter podjetje ima svoj naziv), ki večinoma zajema zaključno čiščenje, posteljnino in pregled potapljača (vsebina se ponovno razlikuje med čarter podjetji).

Roki plačila

Pri najemanju plovila je v veljavi eno standardno pravilo – popolnoma se plača vnaprej. Plačilo je najpogosteje možno opraviti v dveh obrokih; prvi pri rezervaciji, drugi pa ne kasneje od 30-45 dni pred terminom začetka najema. Ko je najem v celoti plačan, stranka dobi vavčer, katerega potrebuje pri prevzemu plovila

Deli pogodbe o najemu plovila

Pogodba o najemu plovila je povzetek vseh pogojev najema plovila, ki regulirajo pomembne postavke najema; obveznosti in pravice stranke in čarter podjetja, način plačila, varščina, pogoji za odpoved najema, pritožbe itn. Pogoji najema različnih čarter podjetij so v osnovi zelo podobni; najbolj pogosto se razlikujejo po rokih plačila, znesku kazni ali varščine (vendar razlike niso prevelike) ali po različnih pravilih o poplačilu škode nastale na opremi iz varščine.

Varščina

Stranka mora varščino čarter podjetju plačati pred vkrcanjem. Varščina se izračunava v skladu z dolžino/vrednostjo plovila in njegovo zavarovalno polico. Običajno se lahko varščino plača z gotovino ali kreditno kartico. Varščina bo stranki v celoti povrnjena v kolikor na plovilu ne nastane nikakršna škoda, v kolikor ne pride do zamude pri vračanju, prijave o potencialni škodi na plovilu od tretje strani nastale med najemom itn. v nasprotnem primeru bo čarter podjetje obdržalo del varščine v vrednosti nastale škode.

Zavarovanje depozita

Nekatera čarter podjetja ponujajo zavarovanje depozita; najbolj pogosto v obliki “nepovratnega” + “povratnega” dela. To pomeni, da boste “nepovratni” del plačali (okrog 10% zneska celotne varščine), pustili pa manjši “povratni” del, katerega se vrača, v kolikor na plovilu ni storjena nikakršna škoda. V kolikor obstaja škoda na plovilu, je procedura enako kot pri plačilu celotne varščine, s tem, da je se tukaj zaračuna le ta manjši znesek. Če je zavarovanje depozita ponujeno v “nepovratni“ obliki kot enkratno plačilo, potemtakem je odgovornost za potencialno nastalo škodo pokrita s tem zneskom.

Pritožbe

V primeru kakršnekoli pritožbe s strani stranke in/ali njegove posadke med najemom, je o tem nemudoma potrebno obvestiti čarter podjetje in MiramoClub, ki bo skušal rešiti nastale probleme. Po preteku najema bodo upoštevane le pisne pritožbe zabeležene na izkrcanju in podpisane s strani obeh strank.

Pravice in obveznosti

Vse pravice in obveznosti nastale med stranko in čarter podjetjem so urejene s Pogodbo o najemu ter je zatorej zelo pomembno in priporočeno, da jih pozorno preberete in razumete, kakor bi se izognili kakršnemkoli neželenem nesoglasju.